logo english language

Menu:

Što je novo ?

U dogovoru s poglavarstvom grada Osijeka Blues Festival pomaknut je i održavat će se od 01. 12 do 05. 12. 2008. godine....

Više...

Menu:

 

Sponzori:
 

Radionice

 

Kreativna glazbena radionica pretendira stvoriti pretpostavke za usvajanje jazz uobličavanja kao akademske tvorevine suvremenim edukativnim i tehničkim pomagalima – video DVD, CD, instrumentalno izvođenje – live:. Kako se radi o izuzetno slojevitoj materiji i kompleksnom tumačenju promeće se imperativ učestalijeg predavanja u kontinuitetu. Zahtjevna građa uvjetuje vrlo seriozan pristup upotpunjen osim govorom i ostalim sadržajima kako bi izlaganje dobilo cjelovit okvir. Koncepcijski bi počelo od početka stvaranja jazz umjetnosti tj. od bluesa sa kojim je sve počelo i u svakom momentu jazz stvaralaštvo nas podsjeća na svoje ishodišne korijene. Svako predavanje je koncipirano kao zasebna cjelina i determinirana je povijesnim kontekstom. Predavanje će obuhvatiti sve relevantne protagoniste koji su ispisali svojim uspješnicama razvoj jazz uobličavanja. Kreativna radionica odgovorit će svim suvremenim kako edukativnim tako i informatičkim zahtjevima i na taj način nas polako ali sigurno uvoditi u obrazovni ciklus europske provenijencije. Svima nam je tendencija postati dio civiliziranog europskog korpusa, što ćemo kroz ovako tumačenje i prezentaciju postati.

 

Izražavanje i viđenje svijeta putem slike, crteža, privilegija je vrlo malog broja ljudi. Formiranje i unapređenje takvih sposobnosti prepoznaje se u najranijoj mladosti tako da je preventivno potrebna nazočnost stručne osobe kako se nagovješteni talent na bi izgubio u mnoštvu sličnih egzaktnih disciplina. Samo edukativnim pristupom naslućene kreativne mogu dugoročno poprimiti konkretne konture ostvarujući dugoročno ambiciozne domete. Kreativna radionica bit će konfrontacija svih potencijala iskazanih kroz tematska predavanja i demonstracije kako bi lojalna konkurencija iznjedrila one prave koji će nastaviti uz potporu stručnog osoblja tražiti svoj put u kreativno sazviježđe. Kao presudan faktor držimo ambicioznost i meritornost stručnog kolegija koji će prenositi znanja na mlade ljude čije potencijale valja oplemeniti i učiniti ih funkcionalnim u vremenu i prostoru u kojem djeluju. Kreativna likovna radionica bit će na dispoziciji gosp. Vladi Frketiću čovjeku koji je sam svojim talentom i predanim radom bez utjecaja i intervencija sa strane zaslužio izložbeni prostor u Parizu koji zahvaljuje prof. Pincassu sa Buzzara koji je za razliku od hrvatskih formalista i pseudo intelektualaca znao prepoznati širinu i kompleksnost Frketićeve vizije i snažne individualnosti koja ne kodira i ne pripada nikakvom kompromisu jer iza nje stoji izvorna naturalna snaga koja ne gubi fokus i u svakom trenutku svjesna svojeg puta pronalazi najkraći put do konzumenta.

 

Na tragu klasične glazbe koja determinira europsku baštinu kroz koju ćemo propitkivati u sukusu povijesnih odrednica sve presudne momente koji su ispisali najuspješnije uratke dotične umjetnosti. Praktičnom demonstracijom uz pomoć suvremenih tehničkih pomagala unapređivat ćemo saznanja i kreativne horizonte mladih talentiranih ljudi sa svrhom promicanja individualnosti i osobnosti. Onaj tko razumije povijesni kontekst postat će uspješnim svjedokom vremena u kojem pronalazi vlastiti identitet. Rukovodeći se estetskom kriterijem i prvorazrednim ostvarenjima čuvat ćemo zasluženi status klasične glazbe. U kontekstu tretiranja dotične glazbe moderni balet i moderna koreografija nameće se kao imperativ u kojem će nam svesrdno pomoći gđica. Marija Šćekić kao voditeljica ove radionice. Marija Ščekić je diplomirala suvremeni ples i koreografiju na plesnom odjelu Sveučilišta «Concordia» u Montrealu u Canadi i tijekom svojeg kratkog djelovanja polučila i ostvarila mnoga interesantna ostvarenja kako sa velikim svjetskim kompozitorima tako i suradnju s mnogim prestižnim plesačima. Gospođica Marija je ovog ljeta bila sudionik u okviru Osječkog ljeta kulture gdje je na ingeniozan način demonstrirala svoje visoke kako izvođačke tako i koreografske sposobnosti. U konstalaciji takvih odnosa meritornost našeg projekta ničim nije upitna i njezina sudbina je izvjesna.

 

Najveće misli i ideje kroz povijest čovječanstva rezultat su idealno posloženih riječi što je nedvojbeno talent koji je privilegija malog broja ljudi. U konstelaciji današnjih prožimanja elektronskih medija izvorna pisana riječ ostaje kao jedini preostali identitet modernog homo sapiensa. Na tragu ovog rezimea pokrećemo kreativnu literarnu radionicu koja će kroz animatore, predavače, prije svih prof. Vjekoslava Bizjaka i mr.sc. Kristine Petrnai strogom selekcijom iznjedriti one posebne koji će na dispoziciji imati sva relevantna pomagala pomoću kojih trebaju postići maksimalnu individualnost stvarajući u kontinuitetu pretpostavke za blisku budućnost u kojoj će njihov talent i osobnost dobiti adekvatan medijski prostor. Uz pomoć Gradske i sveučilišne knjižnice i njezinog ravnatelja prof. Dragutina Katalenca bit ćemo u prilici organizirati mnoge značajne promocije i predavanja renomiranih književnika i teoretičara književnosti. Također ćemo organizirati stimulativna natjecanja i laureate uz pomoć sponzora nagraditi i osokoliti njihovu ustrajnost u borbi protiv prolaznih vrijednosti na putu prema istinskim i trajnim kako etičkim tako i kreativnim potencijalima.